Augustinusschool in een overzicht


​​​​​​​​​​​​​​bank-symbol.png ​​​​​​​​​​​​​​Algemeen​

Aantal groepen:  ​

​ 11

Aantal leerlingen:​233

​​Locatie/populatie:

In de wijk Hilversum Kerkelanden, voornamelijk uit de omliggende wijk.
Schooltijden:ma, di en do: 08.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur
wo: 08.30 - 12.00 uur
vrij: 08.30 - 12.00 uur (groep 1 t/m 4)
vrij: 08.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur (groep 5 t/m 8)
​Cito score 2018

​538,9

​Uitstroom VO:vwo 39%
havo/vwo 4%
havo 17%
mavo/havo 9%
mavo 26%
vmbo BL​ 4%
Onderwijsconcept: Klassikale instructie op 3 niveaus aangevuld met zelfstandig werken​.
Nadruk op creatieve technologie en Early English. Eigen curriculum voor
wereldoriëntatie met een jaarlijks schoolbreed project. ​
​Identi​teit:​Katholiek
​​Ouderbijdrage:​​65 euro per kind; bij twee kinderen of meer​ 105 euro


computer-connected-to-the-network.png​Creatieve Technologie ​


    school-globe-1.png Early English​

Digitale schoolborden: 

in alle groepen​

​​      Aantal lessen

     15% van de lessen vanaf groep 1​ volgens 'immersion circle'

 WIFI: 

beschikbaar in de hele school​

     ​Scholing medewerkers: 

     alle leerkrachten zijn extra geschoold​ (ETTP)

Devices:                                              iPads, chromebooks en meerdere computers per groep

      Native speaker:
      regelmatig in alle groepen

​Digitale leerlijnen:

op elk vakgebied beschikbaar; extra lessenserie ‘leren programmeren’ en leerlijn mediawijsheid

     ​Extra faciliteiten: 

      English Wall, Engelse prentenboeken en spellen
      3x per jaar English Presentations

1478280189_running.pngBewegingsonderwijs​

​​   shake-hands.png Ouders

Aantal keer per ​week: ​​
De dinsdagochtend buiten extra bewegen
plus 2x per week gymnastiek
​​​    Aantal oudergesprekken per jaar: 

    3
Faciliteiten: 

apart voetbal- en basketbalveld, begeleid buiten spelen in de pauzes en zomers buitenlessen
    ​Overige informatievoorziening:

    digitale nieuwsbrieven, toegang tot een ouderportaal en een website

​​​​