Overzicht

​​​

​​​​​​​​​​​​​​bank-symbol.png ​​​​​​​​​​​​​​Algemeen​

Aantal groepen:  ​

​ 10

Aantal leerlingen:​234

​​Locatie/populatie:

In de wijk Hilversum Kerkelanden, voornamelijk uit de omliggende wijk.
Schooltijden:ma, di en do: 08.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur
wo: 08.30 - 12.00 uur
vrij: 08.30 - 12.00 uur (groep 1 t/m 4)
vrij: 08.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur (groep 5 t/m 8)
​Eindtoets PO score 2019
Eindtoets PO score 2020:

​213,2 (landelijk gemiddelde is 204).
Dit jaar is er i.v.m.​ corona geen toets afgenomen

Uitstroom VO:Aantal leerlingen naar schooltype
5   -     VWO
6   -     HAVO/VWO
4   -     HAVO
1   -     MAVO/HAVO
5   -    MAVO
3   -    VMBO
Onderwijsconcept: Klassikale instructie op 3 niveaus aangevuld met zelfstandig werken​.
Nadruk op creatieve technologie en Early English. Eigen curriculum voor
wereldoriëntatie met een jaarlijks schoolbreed project. ​
​Identi​teit:​Katholiek
​​Ouderbijdrage:​​65 euro per kind; bij twee kinderen of meer​ 105 euro


computer-connected-to-the-network.png​Creatieve Technologie ​


    school-globe-1.png Early English​

Digitale schoolborden: 

in alle groepen​

​Aantal lessen

15% van de lessen vanaf groep 1​ volgens 'immersion circle'

WIFI: 

beschikbaar in de hele school​

Scholing medewerkers: 

alle leerkrachten zijn extra geschoold​ (ETTP)

Devices:                                              iPads, Chromebooks en meerdere computers per groep

Native speaker:
regelmatig in alle groepen

​Digitale leerlijnen:

op elk vakgebied beschikbaar; extra lessenserie ‘leren programmeren’ en leerlijn mediawijsheid

Extra faciliteiten: 

English Wall, Engelse prentenboeken en spellen
3x per jaar English Presentations

1478280189_running.pngBewegingsonderwijs​

​​   shake-hands.png Ouders

Aantal keer per ​week: ​​
De dinsdagochtend buiten extra bewegen
plus 2x per week gymnastiek
​​Aantal oudergesprekken per jaar: 

3
Faciliteiten: 

apart voetbal- en basketbalveld, begeleid buiten spelen in de pauzes en zomers buitenlessen
Overige informatievoorziening:

digitale nieuwsbrieven, toegang tot een ouderportaal, Parro en ​een website

​​​​