Groep 1-2

Wat doen we​ in groep 1-2​

​In de kleutergroepen werken we met de methode: Schatkist. Binnen deze methode komen er verschillende thema`s aan de orde. Een thema begint altijd met een ankerverhaal. De verwerking sluit aan op dit verhaal. U kunt dan denken aan creatieve vaardigheden, werkbladen, computerspellen, vrij spel in de verschillende hoeken en muziek.


Per thema wordt een nieuwe letter aangeboden en nieuwe woorden om de woordenschat te vergroten. Bij de verdere taalontwikkeling besteden wij aandacht aan: rijmen, lettergrepen klappen, beginklank en eindklank. Dit oefenen de kinderen met ontwikkelingsmateriaal.

Bij de rekenontwikkeling besteden we aandacht aan:   
Groep 1: cijfers 1 t/m 10; begrippen zoals veel/weinig, groot/klein enz.                                                               
Groep 2: cijfers 1 t/m 20; begrippen zoals meest/minst, meer/minder, 1 meer/1minder enz. Ook hier gaan de kinderen dit oefenen met ontwikkelingsmateriaal.

De kinderen krijgen elke dag bewegingsonderwijs. Dit kan zowel binnen als buiten zijn.

Twee keer per week krijgen de kinderen Engelse les in de vorm van liedjes, verhalen, digibordspelletjes en verwerking in kleine groepjes.  

Wekelijks komt catechese aan de orde. Aan het begin van het jaar is er een openingsviering, en aan het einde een slotviering.​ 


​ ​