Groep 6

​​​​Wat doen we in groep 6

Wij hebben allemaal in de zomervakantie een map en een agenda gekocht, omdat we dit schooljaar gaan starten met huiswerk. Af en toe leren we bijvoorbeeld voor een toets van topografie, soms maken we een werkblad of soms hoeven we alleen een tekst thuis door te lezen. Dit schooljaar gaan we voor het eerst een spreekbeurt houden en een werkstuk maken. Dit zijn dingen die wij in onze agenda noteren en de benodigdheden bewaren wij in onze map.

Bij rekenen zullen we onder andere leren werken met breuken. Tijdens de lessen van APC zullen we leren om een PowerPointpresentatie te maken, zullen we leren om met de iPad te werken en zullen we in de loop van dit schooljaar leren een werkstuk te maken in Word. Bij taal zijn onder andere de persoonsvorm en het onderwerp nieuw en leren we verschillende afkortingen. Ook bij spelling komen de afkortingen opnieuw aan bod.​

Regelmatig oefenen we met Engels. We doen dit soms aan de hand van spelletjes, liedjes of filmpjes. Soms zullen we zelf ook korte tekstjes moeten lezen of zinnen moeten opschrijven. Dit kunnen wij al een beetje, maar we worden er steeds beter in!

We werken op school met de Kanjertraining. Tijdens deze lessen leren wij op een leuke manier hoe we met elkaar om moeten gaan en zorgen we voor een gezellige en veilige sfeer in de klas. Dit jaar zullen we proberen ons Kanjerdiploma te halen. Wij kunnen al op een goede manier met elkaar omgaan, maar we moeten hiermee blijven oefenen!

Om steeds verantwoordelijker en taakgerichter met ons werk om te leren gaan, werken we met een weektaak. Op de weektaak staan een aantal opdrachten die wij in een week af moeten maken. Vaak zijn dit opdrachten op de computer, een leerspel, een herhalingsblad van verkeer, een rekenopdracht of een werkblad van bijvoorbeeld taal of spelling. Ook staat er regelmatig topografie op de weektaak.​

​​
​ ​