Groep 8

​​​​​​​​​Wat doen we in gro​​​e​​​​​p 8

Bij rekenen ligt het accent op breuken, kommagetallen en procenten. Daarnaast wordt er geoefend met cijferend rekenen en met grote getallen.

Bij Taal is er  veel aandacht voor het onderscheiden van verschillende woordsoorten. Voor begrijpend lezen maken we gebruik van Goed Begrepen en Kidsweek. Ook werken de leerlingen met de methode Blits voor studievaardigheden.

Voor spelling worden bekende spellingregels herhaald en geoefend met moeilijkere woorden. Nieuw in groep 8 is bij werkwoordspelling het ​bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord
.

Bij APC werken we ook dit jaar weer thematisch. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het thema voortgezet onderwijs waarbij de kinderen informatie krijgen over welke soorten onderwijs ze kunnen gaan volgen en zullen we scholen gaan bezoeken.​
Maar ook het thema tweede wereldoorlog waar we een bezoek zullen brengen aan het verzetsmuseum.

Ook proberen we Engels aan te laten sluiten bij de APC thema’s. Miss Katie
 doet dit op donderdag 45 minuten en op dinsdag doen we dit dan ook 45 minuten als herhaling of juist uitbreiding van de les.

Voor de kanjertraining houden we ons vooral bezig om de regels actueel te houden en ervoor te zorgen dat we de kinderen voorbereiden op het VO waar weer andere problemen gaan spelen.

Naast al deze dingen hebben we in groep 8 ook twee keer per week maakwerk als huiswerk en krijgen we af en toe ook nog leerwerk op. Hiervoor moeten de leerlingen elke dag hun map en agenda op school hebben. Daarnaast houden ze​ een spreekbeurt over zichzelf en een over een land buiten Europa. Ook maken ze nog een werkstuk over een klasgenoot en een over een land buiten Europa.

GOOIS​E GIDS (overzicht scholen het gooi)​

​​