Engels op de basisschool

​​​In alle groepen op onze school staat Engels op het rooster. Dit met het oog op het grote belang van een goede taalbeheersing in onze (internationale) samenleving.

De leerkrachten van de groepen 1 t/m 6 bieden via ( prenten)boeken, liedjes en spelletjes de taal aan. In deze groepen is vooral het spreken en luisteren belangrijk. We proberen Engels op een natuurlijke manier in ons onderwijs te integreren door bv. het welkom aan het begin van de dag of een les geheel of gedeeltelijk in het Engels te doen.

Iedere dinsdag verzorgt de native speaker miss Katie de lessen Engels in de groepen 7 en 8. Naast spreken en luisteren wordt ook aandacht besteed aan het lezen en correct schrijven van woorden en zinnen.


​Thuis oefenen met uw kind? 

Lees hier meer ​over hoe leerlingen in het Engels leren of download​ hier de Immersion Circle:

posterA2-infographic.pdf

SOME KEY CONCEPTS IN LANGUAGE DEVELOPMENT​​​​


Non-Verbal Period
When learning a new language, there is often a period of time during which the young learner will not speak. This is a very active time in the child's brain as they begin to construct a model of the language.
 
Code-Switching
It is perfectly natural during language development for young learners to mix their languages. This is not a sign of confusion, but rather an indication tha​t they are using all their available resources to communicate.

Formulaic Speech
Young learners often start by mimicking common and repetitious phrases without fully understanding what they mean.This is a natural step in language development.
 
Milestones in Language Development:

​First words in Second Langage
This can take 3-4 months of immersion in the second language.
Capacity for Interaction in Second Language
Usually this develops rapidly during the 2nd year of immersion.
 
Academic Functioning in Second language
This can take up to 5-7 years of immersion in the second language.
 

SOME FURTHER READING

Garcia, O. (2009) Bilingual Education in the 21st Century 
Bialystok, E. (2001) Bilingualism in Development


© Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm​​​