ICT

​​​ICT is belangrijk als ondersteuning van onze lessen. De vele laptops en iPads in de klassen en gangen en de digitale schoolborden ondersteunen de kinderen bij de uitleg en het inoefenen van de lesstof, bijvoorbeeld het inoefenen van woorden, de tafels en cijferen en bij het maken van werkstukken en PowerPoint. 


Programma's en leerlijnen

Kinderen leren omgaan met de computer en leren de mogelijkheden kennen. Ook wijzen wij op veilig gebruik van websites. Alle kinderen die, met toestemming van de leerkracht, sites mogen bezoeken, kennen ons protocol dat zichtbaar is opgehangen in de buurt van de computers. Vanaf groep 5 leren kinderen typen met behulp van het programma Typexpert.

In de groepen 6, 7 en 8 wordt een leergang 'mediawijsheid' aangeboden. Hier wordt de kinderen geleerd om goed en verstandig met social media om te gaan. Vanaf groep 5 kunnen de kinderen deelnemen aan de leerlijn 'leren programmeren'.

​Onze school heeft een ICT-coördinator die een belangrijke rol speelt bij de ontwikkelingen op ICT gebied. De coördinator ondersteunt de leerkrachten bij het gebruik van het digibord en de computers in de klas. 
  

​Alberdingk Thijm Scholen

Wij bestempelen onze school als ‘vooruitstrevend’. Wij worden daarbij ondersteund door Alberdingk Thijm Scholen. Kijk hier voor alle projecten die vanuit he​t  ​ IT-L​ab van ​Alberdingk Thijm Scholen worden gerealiseerd op de diverse scholen. ​​