Over Augustinusschool

​​​​​​​Identiteit​
De Augustinusschool geeft onderwijs vanuit een katholieke levenshouding en de daarbij behorende waarden en normen. We besteden veel tijd en aandacht aan katholieke feesten en gedenkdagen. Onze kinderen maken ook kennis met andere religies, zonder daarbij te oordelen of te veroordelen. Wij tonen respect voor ieders overtuiging. We willen een actieve bijdrage leveren aan de vorming van kinderen in sociaal, cognitief, creatief, sportief en theologisch opzicht. Onze school ligt in het gebied van de Emmausparochie. Een aantal ouders/verzorgers en kinderen van onze school rekent zich tot deze parochiegemeenschap. Dat die relatie ook tussen de school en de parochie bestaat zal dan ook niemand verbazen. Onze openings- en slotviering vindt plaats in de Emmaus. De diaken is daar nauw bij betrokken.

Wekelijks worden verhalen uit de methode Trefwoord gelezen. De symboliek van de verhalen en de tradities van de katholieke kerk en andere geloofsrichtingen komen aan de orde.


What really matters

Op onze school is veel ruimte voor taal, rekenen en de andere schoolvakken. Maar we geven onze leerlingen graag iets extra's mee.

Een van de initiatieven om dit te stimuleren zijn de Augustinus Ateliers, waarmee we in 2019 zijn gestart.
Tijdens een periode van drie weken kunnen de leerlingen van groep 5 t/m 8 op vrijdagmiddag een workshop volgen. Er is een breed en gevarieerd aanbod van activiteiten die niet vanzelfsprekend tot het gewone lesprogramma horen. Voorbeelden hiervan zijn: toneel, bootcamp, koken, sieraden maken, schilderen, druktechnieken, handletteren en timmeren.

Leerlingen worden ingedeeld in een van de workshops die ze als voorkeur hebben aangegeven. In de workshop ontmoeten ze leerlingen uit andere groepen en leerjaren, waarmee ze samen de activiteiten doen.​